اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَل

ماحصل جلسه کمیسیون صنعت ومعدن 95/5/26


بنام خدا

باعرض سلام وادب به اطلاع شماهمکاران محترم وخوانندگان بزرگوارمیرسانیم ازآنجاکه قراربودرئیس ودبیرومشاورکانون(هوشمند،قربانزداه،رشیدی) به نیابت ازجامعه کارکنان مراکزمخابرات روستائی مبنی بردعوت کمیسیون صنعت ومعدن مجلس شورای اسلامی (رئیس کمیته ارتباطات)روزسه شنبه 95/5/26مقارن ساعت 16جهت بررسی قرار داداین کارگران باحضورنماینده وزارت تعاون وکار،وزارت اتباطات ومدیران تصمیم گیرنده شرکت مخابرات ایران وتعدادی ازنمایندگان محترم مجلس شرکت نمایندکه این مهم محقق گردیدودرروزسه شنبه نمایندگان منتخب کارگران به تهران عزیمت نمودندکه دراین حین نمایندگانی ازاستانهای آذربایجان غربی وشرقی ،گیلان ولرستان وایلام نیز آمده بودندعزیزان من بارهاازاینکه شرح کامل پیگیریهاراخواسته اید تادرگروههای تلگرامی وسایتهااینجانب قربانزاده دبیرکانون بنویسم وگاهابعضی ازدوستان فعال که یاخودشان پیگیرومطلع میباشندویاازاینجانب اطلاعاتی راکسب می نمایند وبدون احتیاط وعواقب آنرااطلاع رسانی عمومی می نمایندباعث بروزمشکلاتی درروندکاربرای مامیشودپس بدانیدکه ماهم میتوانیم اینگونه عمل نماییم وحتی بامستندات بهتروخیلی فوری وزودتردرسایتهااطلاع رسانی نماییم قطعاًبدانیدکه اینگونه عملکردمعقول ومقبول تفکرخردجمعی کانون وشورای هماهنگی نمی باشدوبه مصلحت مانیست همه شماصاحب نظران میدانیدکه متاسفانه کارفرمای ما(شرکت مخابرات )به جای تعامل وبهره وری ازتوان جسمی وفکری این مجموعه باتجربه وباسابقه کارکنان مخابرات روستایی همچون گذشته کماکان ازباب غرض ولجبازی وکبر برنامه تقابل وتعارض رادردستورکارخودقرارداده که هم برای ماکارگران روستایی کم درآمد وهم برای سهامداران شرکت مخابرات جزضرر وزیان وفرسایش واستهلاک وبدنامی وبدبینی دربرنداشته است وبااینگونه لجاجتها وقت مسئولین بالارتبه ومجلس و.....راگرفته ومیگیرد که منصفانه واخلاقی نمیباشد ودرشان مدیران اسلامی نیست پس همکاران بزرگواراگرمابعضی ازپیگیریهاودستاوردهای آنراعلنی نمی نماییم به نفع ومصلحت شماست چون تمام رشته های مارابالاویگری و....دوستان پنبه میکنندامابعدازحضور روزسه شنبه در وزارت کار،مبحث طرح طبقه بندی مشاغل، مدیرکل محترم روابط کاروجبران خدمت ابرازنمودند4 استان قم، مرکزی، کرمان و بویراحمدتاکنون لیست کارگزاران استان خودرابه این وزارت نداده اندکه بااصرارمانامه ای توسط این مدیر کل با مهلت 4روزه به ادرات کل کاراین استانها ارسال شدتافوری اقدام گرددکه به محض رسیدن در روز سه شنبه این هفته طراح مشخص وکارشروع خواهد شدونامه ای از باب تسریع توسط رئیس کانون تحویل معاونت وزیرجناب هفده تن گردیدامامتاسفانه حدود ساعت9رئیس کمیته ارتباطات درمجلس ازطریق تلفن به اینجانب اطلاع دادندکه جلسه کمیسیون صنعت به علت عدم حضوروزارت ارتباطات ومخابرات لغوگردیده است که ما به این موضوع به شدت معترض شدیم وازطریق نمایندگان محترم مجلس آقایان (محجوب –قاضی پور –سبحانی فر)واردمجلس شدیم وازنزدیک به مسئولین مربوطه درمجلس گزارش نموده وخواهان رفع مشکلات موجوداین قشر ازباب معایب قرارداد، طرح طبقه بندی مشاغل وهمکاران روستابه شهروهمکاران ورودی 88به بعدوسوءنیتهای کارفرماگردیدیم ومتوجه حضورکارفرمادرروزهای قبل درمجلس شورای اسلامی وجاهای دیگر نیز شدیم همکاران عزیزازباب مصلحت به همین مختصر اکتفامی نماییم وازبیان حامیان دلسوزاین قشر وضعفای جامعه درمجلس شورای اسلامی که همیشه حامی کارگربوده اند توصیه می نماییم که ازهرگونه تحرک نامعقول وغیرکارشناسی خودداری فرماییدواجازه دهید این مصوبه مجلس که هزینه های فراوانی ازبعدمالی ،حیثیتی وزمانی برای ماومسئولین دلسوز نظام داشته بامکاتبات قانونمند این کانون صیانت ازحقوق ومزایاورفاهیات شماکارگران رنج کشیده وتعامل باکارفرمابرای پیشرفت وپویایی کارگاه میباشددرچارچوب قانون باکمی حوصله کارراپیگیری و به هدف برساندجادارددرپایان ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ووزارت محترم کارومجموعه کارکنان مخابرات روستایی کشورواعضای شورای هماهنگی وهیئت مدیره کانون خراسان رضوی وهمکاران همراه در سفر اخیر(آذربایجان غربی وشرقی ولرستان وگیلان وایلام وزنجان)وآقایان شکاری واحمدی از انجمن مشهدبویژه رئیس ودبیر ومشاورکانون(هوشمند، قربانزاده ورشیدی)که درسفروپیگیری اخیرمارایاری وهمراهی به نیابت ازجامعه 9000نفری کارکنان مراکز مخابرات روستایی کشورنمودندتقدیروتشکر می نماییم .حق یارتان وخداوندنگهدارتان باد.

کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات خراسان رضویداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قابل توجه همكاران مراكز مخابرات در سطح استان خراسان رضوی 1395/05/26

بنام خدابا تشكر :
كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعلام شماره حساب كانون مراكز مخابرات 1395/05/26بسمه تعالی


باعرض سلام وادب وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت ولادت باسعادت هشتمین امام همام حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)به محضرشماهمکاران.

به اطلاع کلیه کارگران مراکز مخابرات سطح کشور می رساند که با همت اعضای محترم کانون  حساب متمرکز در پست بانک مرکزی مشهد افتتاح گردیده ، کلیه واریزیها و برداشتهای کانون بصورت شفاف و قانونی از این حساب انجام می گردد.
 لذا اعضای محترم هیئت مدیره های انجمن های صنفی و نمایندگان محترم استانی و دیگر همكاران در سطح کشور چنانچه در مجموعه پیگیری امور قصد مشارکت دارند جهت تحت الحمایه بودن در هر شرایطی و مخصوصا ساماندهی و بهره مندی از خدمات کانون در مسافرتها ، گردهمایی ها و پیگیریها لطفا از این پس شماره حساب مربوطه را به خاطر سپرده و در هنگام واریز به طورکامل مشخصات استان ، شهر و نام و نام خانوادگی خود را شرح داده و حتماً یک نسخه ازسند مربوطه را نزد خود بایگانی فرمایند .
 شماره حساب مربوط به پست بانک مرکزی خراسان رضوی
41298139257573/02
بنام کانون انجمن های صنفی کارگری مراکز مخابرات
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پیگیریهای اخیر كانون انجمنهای صنفی كارگران مراكز مخابرات استانبنام خدا

باعرض سلام وادب وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت ولادت باسعادت هشتمین امام همام حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)به محضرشماهمکاران وخوانندگان محترم :بدین وسیله جهت اطلاع شماچندین مبحث پیگیری شده پیرامون مشکلات موجودتوسط کانون که نتیجه وپاسخ داشته بصورت مختصر همراه بامستندات پاسخگویی جهت اطلاع ومشاهده به شرح ذیل ارائه میگردد.

1-بابت مبحث قراردادوایمنی کاروعدم پرداخت حقوق به موقع مکاتباتی رااین کانون همراه باجلسات حضوری باوزارت کارواداره کل تعاون و کارخراسان رضوی داشته که پاسخ کتبی مسئولین به این کانون نامه ذیل میباشد.

2-ازانجاکه به شکرانه ایزدمنان انجمنهاو کانون انجمنهای کارکنان مراکزمخابرات خراسان رضوی به توصیه های اینجانب وکانون توجه نموده اند وتوانسته اند دراستانشان انجمن کارگاهی تشکیل دهندوبصورت قانونی ازحقوق این قشرمجدانه حمایت وپیگیری وصیانت نمایدونیزاستانهایی که بصورت شورایی کارراپیش میبرندوباحسن نیت وتدبیروفهم بالاباوحدت وانسجام برای رسیدن به هدف بااین یکتاکانون کارکنان مخابرات استان خراسان رضوی وکشورهماهنگی وتعامل لازم راداشته ودارندوباتمجیدوانتقادات بجاوراهکارهای مناسب گاهاًکانون واینجانب دبیر کانون راهمراهی می نمایند سپاسگزاری می نمایم ووظیفه می دانم باتوجه به اینکه شورای هماهنگی کشورپیرامون شرکت درجلسه کمیسیون صنعت ومعدن باب بررسی قراردادو......هماهنگی وتعامل لازم راداشتند تاحضوردراین جلسه کاربردی وکارشناسی شده باتوجه به نگرانیهای همه همکاران بصورت اصولی وبرنامه ریزی شده توسط کانون باشرکت درجلسه بررسی وپیگیری گرددوهمه عزیزان صاحب نظر وفعال کشوری دراین مورد همکلام وهمدل وهمگام وقبول نموده اند قدر دانی می نمایم وجهت رفع نگرانیهای موجود بین شماهمکاران نسبت به عملکردهای اخیر مخابرات و.....ابراز میدارم این کانون وشورای هماهنگی کشور همچون گذشته قانونمندوبی دریغ وباتدبیرجمعی موضوعات وجلسه پیش رورامدیریت خواهدکرد.(انشاءالله)....جهت اطلاع ورفع نگرانی وآرامش وحضورعده کثیری ازشماهمکاران درتهران که مستلزم هزینه مالی فراوان واذیت وآزارخودتان میشود این کانون درمورخه 24مرداد95جلسه ای راباهماهنگی فعالان کشوری که زمان آن به علت بحث ومباحثه برای مدیریت ونتیجه مطلوب بطول انجامید تشکیل گردیدوراهکارهای مناسبی اندیشیده شد.

3-درمبحث مهم طرح طبقه بندی مشاغل پیگیری لازم صورت گرفت که طی تماس اخیر در 25مرداد95بامسئول اداره طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کارتماس گرفته شدابراز داشتند استانهایی که تاکنون لیست راارائه ننموده اندمانند:


1-تهران معرفی به قوه قضائیه شد.

2-یزد قول ارسال لیست رادر امروز داده است.

3-کرمان هماهنگی شده تالیست تائید شده انجمن کارگری را اداره کار آن استان بفرستد.

4-استانهای قم –بویراحمدومرکزی به علت عدم همکاری مخابرات به قوه قضائیه معرفی خواهندشد.

5-همکارانی که ازلیست بیمه 88به بعد67نفرخراسان رضوی و13نفرقراردادروستابه شهرجامانده وانجام نگرفته توسط کانون مکاتباتی با استان وتهران صورت پذیرفت که بزودی پاسخ کتبی وماحصل آن به اطلاع خواهد رسید.

 

باتشکرکانون انجمنهای صنفی کارگری مراکز مخابرات استان خراسان رضوی


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جلسه کمیسیون صنایع و معادن


بنام خدا

دستورکار جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای هفته جاری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دستور کار این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 23 لغایت چهارشنبه 27 مرداد ماه 95 اعلام شد که به شرح زیر است:http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/950526.JPG


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

درخواست رفع ابهامات قراردادازطرف کانون وعملکردوزارت تعاون وکار

بنام خدا

باعرض سلام وادب وعرض تبریک وتهنیت به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه دخت هفتمین امام همام به محضرشما همکاران وخوانندگان محترم سایت :از آنجا که پیرامون دستورالعمل اجرایی ماده 83دستگاههای اجرایی (وزارت تعاون وکار ومخابرات )دراجرا گاهاً خود رآی تفسیر قانون نموده که اینگونه عملکردباعث ضرروزیان به ذینفعان قانون (کارگران مراکز مخابرات روستایی)گردیده ومیگردد به همین لحاظ این کانون برای رفع ابهامات نامه ای رادرچندبندسوال به مدیرکل محترم روابط کاروجبران خدمت وزارت  کارارسال نمودکه جهت اطلاع میتوانید در ذیل مشاهده نمائید .متعاقب این نامه مبنی بردستور کانون اینجانب قربانزاده دبیرکانون پاسخ راازحوزه آن مدیرکل پیگیرشدم ابرازنمودند نامه ای رابه معاونت قوانین مجلس جهت تعیین تکلیف سوالات کانون به مجلس ارسال نموده ایم که نامه مدیر کل روابط کار جهت مشاهده در فایل ذیل ارائه میگردد.لازم است نمایندگان این قشر وشورای هماهنگی بویژه هیئت مدیره کانون درپیگیری جهت پاسخ مطلوب مارایاری ومساعدت فرمایند .

باتقدیم احترام کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات خراسان رضویداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قابل توجه همکاران محترم در خراسان رضوی

بنام خدا

باعرض  سلام وادب به اطلاع همکاران محترم میرسانیم باتوجه به اینکه مخابرات خراسان رضوی تاکنون مورخ12مرداد95حقوق تیرماه 95را واریز ننموده است باپیگیریهای مجدانه ومکرر کانون ازطریق مسئولین ذیصلاح وحوزه مدیرعامل محترم مخابرات استان دستاورد به عمل آمده بدین شرح میباشد:طی تما س اخیر با دفترمدیر عامل محترم ابراز نمودند مبنی بر صحبت معاونت مالی قرار است مبلغی ازحقوق طی همین هفته واریز گردد.

با سپاس  کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات استان

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قابل توجه همکاران محترم درسطح کشور 1395/5/7


بنام خدا
با سلام وادب به محضر تمامی همکاران باتوجه به اینکه طی دوروز اخیر خبرهای واصله براین بوده است که مدیرعاملان استانها درتهران جلسه ای بابت طرح طبقه بندی مشاغل وحقوق وساعت کاررادرمخابرات ایران داشته اندومتعاقب این جلسه بعضی ازمدیران مخابرات شهرستانهاگاهاًبه فرمانداران اطلاع رسانی وفرافکنی نموده اند مبنی براینکه ازمخابرات ایران اعلام نموده اندچنانچه کارگزاران مخابرات قرارداد راامضا ننمایندحقوقشان پرداخت نشودومراکزمخابرات روستایی جمع آوری میشودوظیفه می دانم به اطلاع شماهمکاران برسانم که اینگونه خبرها
اولاً: حداکثرشایعه میباشد وبعضی از مدیران مخابرات عواقب اینگونه حرف زدنهاوایجاد تنشهارامتوجه نبوده ویاتجربه نکرده اند که این هم  به ضرر شرکت مخابرات میباشد چراکه قانون (ماده83)هیچگاه این اجازه را به مخابرات نخواهد دادوهیچگونه نقطه تزلزل وابهامی در قانون نمی باشدوکارگزاران قطعاً کارکنان رسمی مخابرات محسوب میشوند.
ثانیاً: کما فی السابق این عملکردها وصحبتهای مخابرات جنگ روانی بوده وچندین سال است تکرارمیشود وحتی اقدام به اخراج جمع کثیری بالغ بر700نفر درخراسان رضوی ودیگراستانها نموده که بامراجعه به قانون ومراجع ذیصلاح این حرکات محکوم به شکست گردیده است ومشخص شده که عملهای ازروی غرض جواب نمیدهد.
ثالثاً: به حمدوشکرالهی مادر نظام ومملکتی زیست می نماییم که هم مدیران دلسوز نظام اخلاق اسلامی داشته ومردمان کم درآمدورعیت وروستایی راحامی بوده وهستندوبسیارقانونمند وقانون مدار میباشندوقوانین صادره وکلای ملت رااجرائی نموده ومی نمایند وبه احدی از اشخاص حقیقی وحقوقی که باتفکرات ناپسند قصدقانون گریزی را دارند اجازه نخواهد دادحقی ازقشرزحمتکش کارگزار تضییع گردد لذاماجامعه کارگزاران مخابرات روستایی هم به این قضیه ایمان داشته وداریم به همین سبب وظیفه میدانم به شماعزیزان توصیه نمایم به اینگونه خبرهایی که سقم وصحتشان نامشخص است توجه ننمایید ونگران نباشیدونیزازمدیرانی که باگفتن این مطالب با لحنهای نامتعارف باعث مخدوش نمودن اذهان این قشر رنج کشیده میشوندوزایش این عمل تنش وتشنج بوده ومیباشدونه چیز دیگراستدعاداریم فرافکنی ننموده ومطرح نکنندچراکه این عملکردهای عجولانه ونپخته باعث ضرروزیان به شرکت بااقتدارمخابرات میشودکه برای ماذینفعان نیز مقبول نمی باشد.

دشمن دانابلندت می کند                               برزمینت می  زندنادان دوست

 

باتقدیم احترم حسن قربانزاده دبیرکانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

"فساد بزرگ" بانکی چند صفر دارد؟


بنام خدا

"فساد بزرگ" بانکی چند صفر دارد؟

درحالی هنوز منابع رسمی از جزئیات "فساد بزرگ" بانکی خبری نداده اند ولی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که حداقل هزار میلیارد تومان از اموال بیت المال در این پرونده گُم شده است.

کارگرآنلاین: "فساد بزرگ" بانکی مهمترین خبری است که در روزهای اخیر از سوی فرمانده کل سپاه رسانه ای شد ولی باتوجه به هیاهوی حقوق های نجومی چندان مورد توجه قرار نگرفت.

مدیرعامل معزول بانک ملت احتمالا یکی از عوامل اصلی این فساد بزرگ بانکی می باشد چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار سرخه اعلام کرد که وی در جریان "کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" دستگیر شده است.

یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار سرخه به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: "مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است".

سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و  گفت که "در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند".

همین موضوع به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه نیز کشیده شد. افزوده محسنی اژه‌ای به خبر سازمان اطلاعات و فرمانده کل سپاه آن بود که در این پرونده علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، 2 نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند. محسنی اژه‌ای می‌گوید: "در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج  از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست".

جدا از اینکه عوامل درگیر این فساد بزرگ کدام چهره های سیاسی و اقتصادی دولت هستند باید دید که این فساد شامل چه ارقامی می شود؟! سوالی که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است.

برخی اخبار غیررسمی تایید نشده حاکی است، در این فساد بزرگ بانکی 250 میلیارد تومان به یک نفر در خارج کشور و 350 میلیارد تومان به فرد دیگری پرداخت شد که هر دو نفر فعلا متواری هستند.

با توجه به بریز و بپاش های مدیرعامل معزول بانک ملت در زمان ریاستش و همچنین ارتباط یکی از چهره های مطرح دولت با برخی بانک های بزرگ در یک محاسبه سرانگشتی حداقل هزار میلیارد تومان از پول بیت المال توسط این افراد حیف و میل شده است. ضمن آنکه رستگار سرخه در همان زمان فقط در یک مورد که رسانه ای شد کمک 50 میلیاردی به بردار رئیس جمهور داشته است.

نمونه بارز حیف و میل اموال بیت المال از سوی رستگار سرخه ای و شرکایش قبلاً از سوی خبرگزاری تسنیم در خبرهای جداگانه رسانه ای شده بود ولی در اینجا بد نیست باردیگر به برخی از آنها اشاره کنیم.

مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ 125هزار دلار و 200 هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک‌میلیارد و 400میلیون تومان می‌شود.

علی رستگار سرخه‌ای در مسافرت‌های خارج از کشور و برخی مأموریت‌های بانکی به صورت اشرافی و با سوء استفاده از بیت‌المال در هتل‌های گران قیمت و لوکس اقامت داشته است و از جیب ملت هزینه‌های گزافی پرداخته است.

هزینه بیش از 944 میلیون ریالی رستگار سرخه‌ای برای اقامت در هتل‌های مجلل و خریدهای میلیونی، اقامت در اتاق 500 متری  در هتل مجلل Presidential Suite (هر شب 5 هزار دلار) اجاره خودرو لیموزین و بادیگارد شخصی از جیب مردم و بیت‌المال تنها گوشه‌ای از زندگی اشرافی این مدیر دولتی است.

البته آنچه در بالا آمد فقط مربوط به هزینه های صورت گرفته توسط رستگار سرخه ای یکی از بازداشتی های فساد بزرگ اقتصادی است و هنوز مشخص نیست که سایر افراد و چهره های سیاسی دخیلی در این پرونده چه سهمی از فساد بزرگ اقتصادی دارند!/تسنیم

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق مسکن «۲۰ هزار تومانی کارگران» در غوغای فیش‌های نجومی فراموش شد

بنام خدا

 حق مسکن «۲۰ هزار تومانی کارگران» در غوغای فیش‌های نجومی فراموش شد

افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران که ۲ سال پیش وعده آن توسط وزیر کار داده شد، اخیراً با افشای فیش‌های نجومی میلیونی مدیران دولت به فراموشی سپرده شد.

کارگرآنلاین: اسفند ماه سال 93 بود که اعضای شورای عالی کار متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولت مصوب کردند تا حق مسکن کارگران از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش، این مصوبه بعد از گذشت حدود 2 سال، هنوز اجرایی نشده و با وجود قول شرف علی ربیعی مبنی بر تصویب آن در هیأت وزیران، باز هم تاکنون اجرا نشده است.

با افشای فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی که به گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری نوعی تاراج بیت‌المال است، موضوع افزایش حق مسکن ناچیز 20 هزار تومانی به فراموشی سپرده شده است.

در حالی که این مبلغ نه تنها هیچ تأثیری در روند زندگی کارگران ندارد، بلکه عقب‌ماندگی‌های بسیاری در سال‌های گذشته به وجود آمده که جبران آن نیازمند عزم و اراده مدیران دلسوز است.

اما با وجود مدیرانی که با تاراج بیت‌المال و دریافت حقوق‌های نجومی، درد جامعه کارگری را درک نمی‌کنند، امیدی به جبران عقب‌ماندگی‌های قشر زحمتکش جامعه باقی نمی‌ماند.

در پیگیری‌های خبرنگار فارس از نمایندگان کارگری مشخص شد که وعده وزارت کار با جملاتی همانند (انشاالله) تغییر جهت پیدا کرده و تصویب آن را به آینده و خواست خداوند موکول کرده‌اند.

معلوم نیست در آشفته بازار حقوق‌های نجومی چطور برای تصویب یک بند مزدی کارگران، سال‌ها باید منتظر امداد غیبی و خواست خداوند ماند.

هم‌اکنون در جامعه کارگری نوعی بی‌اعتمادی و عدم اطمینان به تصمیمات و وعده‌های دولت درباره مشکلات اقتصادی به وجود آمده و در صورت عدم برطرف کردن آن، موج جدیدی از این بی‌اعتمادی و نارضایتی در جامعه به وجود خواهد آمد.

در حالی که مبلغ 20 هزار تومان هیچ دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند، اما عمل به وعده در دولت فعلی می‌توانست نوعی امید و آرامش خاطر در کارگران ایجاد کند که حداقل مدیران دولت به فکرشان هستند./فارس

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پیام هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات خراسان رضوی به همکاران محترم

بنام خدا

با سلام و عرض ادب ازآنجا که تعدادکثیری از همکاران محترم وکارکنان مراکز مخابرات  روستایی خراسان  رضوی بدلیل عدم واریزی حقوق به موقع و عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و عدم توجه به ایمنی کار و تحویل ابزار و لوزم کار و  اصرار به امضای قرارداد موقت که با ماده 83 تعارض دارد و عدم پاسخگویی به مکاتبات  .....از عملکرد شرکت مخابرات دلگیر و دلخور گردیده اند  و تصمیم  به حضور دسته جمعی در دفتر مدیر عامل استان را گرفته اند اینجانبان هوشمند و قربانزاده رئیس و دبیرکانون انجمن های صنفی کارگران مراکزمخابرات خراسان رضوی از شما همکاران عزیز استدعا داریم در اجرای این موضوع صبر و حوصله نمایید چون  طی پیگیری های بعمل آمده حوزه مدیریت و معاونت مالی در بابت واریز ننمودن حقوق صحبتی مطرح ننموده اند لذا به شما عزیزان توصیه می نماییم همچون گذشته صبور و ثابت قدم و قانون مدار باشید قطعا این کانون برای صیانت از حقوق  و مزایای قانونی شما زحمت کشان کم توقع روستایی مجدانه حمایت و پیگیری  خواهد کرد.


با سپاس رئیس و دبیر  کانون  هوشمند و قربانزادهداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات